Styrelsen

Bangs styrelse är ideella föreningen Bangs verkställande organ och fungerar som arbetsgivare för redaktionen. Styrelsen är inte ansvarig för innehållet i tidskriften och har heller ingen rätt att påverka innehållet i tidskriften.

Bangs styrelse arbetar ideellt och sammanträder en gång i månaden eller oftare vid behov. Styrelsens sammansättning bestäms på årsmötet, där utses även en valberedningen bestående av minst två personer. De ansvarar för att rekommendera ledamöter till styrelsen. Bangs styrelse sedan mars 2019 består av:

Johanna Lindell, ordförande

Estella Burga, kassör
Estella jobbar till vardags på Lava i Kulturhuset Stadsteatern och driver konstkollektivet IDA (Institutet för Diaspora och Avkolonisering)

Carla da Costa Bengtsson, ledamot

Fanny Högrell, ledamot

Emelie Roslund, ledamot

Klara Hussenius, suppleant

För mer information, kontakta styrelsen@bang.se