Styrelsen

Bangs styrelse är ideella föreningen Bangs verkställande organ och fungerar som arbetsgivare för redaktionen. Styrelsen är inte ansvarig för innehållet i tidskriften och har heller ingen rätt att påverka innehållet i tidskriften.

Bangs styrelse arbetar ideellt och sammanträder en gång i månaden eller oftare vid behov. Styrelsens sammansättning bestäms på årsmötet, där utses även en valberedningen bestående av minst två personer. De ansvarar för att rekommendera ledamöter till styrelsen. Bangs nuvarande styrelse består av:

Lina Stenberg, ordförande
Lina är statsvetare och projektledare på Handelsanställdas Förbund, ledarskribent och debattredaktör på Arbetaren samt en av initiativtagarna till #metoo-uppropet #imaktenskorridorer

Bojana Mandic, vice ordförande (föräldraledig)
Bojana jobbar till vardags med organisationsutveckling på ett fackförbund

Estella Burga, kassör
Estella jobbar till vardags på Lava i Kulturhuset Stadsteatern och driver konstkollektivet IDA (Institutet för Diaspora och Avkolonisering)

Helena Lindblom, ledamot
Helena är kulturvetare och textarbetare på frilansbasis med en särskild relation till Ordfront förlag samt gör tidskrift med Konstgruppen Ful

Emilia Åkesson, ledamot
Emilia är utbildare på Amphi Produktion och doktorerar i pedagogik med genusinriktning vid Linköpings universitet

Anna Werkelin Ahlin, suppleant
Anna är sakkunnig på PRO – Pensionärernas riksorganisation

 

För mer information, kontakta styrelsen@bang.se