Redaktionen

Bangs redaktion består av chefredaktören Vian Tahir, redaktören Nora Mlik och kommunikatören Juliet Atto:

 

Vian Tahir
Chefredaktör
vian.tahir@bang.se

Nora Mlik
Redaktör
nora.mlik@bang.se

Juliet Atto
Kommunikatör
juliet.atto@bang.se


Vian Tahir
 har bred erfarenhet av kommunikation, ledarskap, projektledning och som skribent. Som chefredaktör är hon befäl över det rederi som är Bang samt ansvarig utgivare.

Nora Mlik är utbildad journalist och personlig tränare med särskild kunskap och intresse för psykisk och fysisk hälsa. Hon har tidigare arbetat som redaktör på Friskispressen och reporter inom lokal- och dagspress.

Juliet Atto är journalist i grunden med bakrund inom antirasistisk, intersektionell feministisk och hbtq-aktivism, främst som medgrundare av Black Queers Sweden. Hon jobbar också med kultur och som projektledare.