Redaktionen

Bangs redaktion består av chefredaktören Vian Tahir, redaktören Nora Mlik och kommunikatören Juliet Atto:

Vian Tahir
Chefredaktör
vian.tahir@bang.se

Vian Tahir har bred erfarenhet av kommunikation, ledarskap, projektledning och som skribent. Som chefredaktör är hon befäl över det rederi som är Bang samt ansvarig utgivare.

 

 

 

 

Nora Mlik
Redaktör
nora.mlik@bang.se

Nora Mlik är utbildad journalist och personlig tränare med särskild kunskap och intresse för psykisk och fysisk hälsa. Hon har tidigare arbetat som redaktör och reporter inom lokal- och dagspress.

 

 

 

Juliet Atto
Kommunikatör
juliet.atto@bang.se
press@bang.se

Juliet Atto har sin bakrund som aktivist inom antirasism, feminism och hbtq-frågor. Hon är journalist i grunden, jobbar med kultur och ansvarar för Bangs kommunikation.