Ledare: Vi som vill prata och jobba med andra

Text av redaktionen | Bang 2/2008 | TEMA DE INTELLEKTUELLA

Intellektuella - kan vi kalla oss själva för det? Och vad ska vi med intellektuella till?

Vad ska vi med de intellektuella till?

Frågan är novisens. Frågan är den sårades. Frågan är hennes som har varit med ett tag. Frågan är uppriktig och vill träffa andra. Frågan vill möjligtvis också ha makten. Eller härma makten. Och frågan är klumpig, för den förlägger det de intellektuella gör, vad det nu är de gör, hos någon annan än mig själv. För oss dök den upp som ett sätt att ställa några grundläggande frågor om kommunikation, demokrati, makt och rättvisa.

I maj 1997 skickade den franska litterära tidskriften La Règle du Jeu ut sex frågor till en rad författare och filosofer världen över. Frågorna rörde “de intellektuella och deras roll”. Den enda amerikanen på listan var författaren Susan Sontag. Sontag svarar på frågorna som senare publiceras i essäboken “Där tonvikten ligger”. Där förklarar Sontag vad begreppet intellektuell betyder för henne och vilka som varit viktiga i hennes egen resa som en skrivande person. Hon diskuterar konst, nationalism och moral och kommer fram till att i valet mellan rättvisa och sanning – ett val som det enligt Sontag dessvärre blir ibland – bör den intellektuella bestämma sig för sanning.

Den insikten, som ibland uppstår som ett dilemma, är central för alla som försöker förstå och förändra världen.

 Det finns en motsägelse i idén om den intellektuella, i vad som värderas högt hos henne. Samtidigt som hon ska stå fri och inte låta sig korrumperas av band till olika maktsfärer är själva hennes intresse, förutsättningen för hennes existens, att ingå i något och att prata om detta gemensamma något.

På det sättet liknar uppfattningen om intellektuella och deras roll det förhållande som präglar stora delar av de feministiska samtalen och rörelserna av idag.

Ingen annan social rörelse är så självkritisk som feminismen. Det är denna självkritik som gör den dynamisk. Vissa skulle säga ambivalent. Detta att ifrågasätta vi:et och samtidigt tänka utifrån ett vi.

Här, i det första numret för Bangs nya redaktion, formulerat som ett vi som vill prata och jobba med andra.

Publicerat 2008-09-12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Välj bilden som föreställer en penna

Hej Bangläsare! Alla kommentarer granskas innan publicering, därför kan det dröja något innan din kommentar kommer upp. Tack för ditt tålamod. Vi vill ha en god samtalston i kommentarerna och att ni använder ert namn. Vi förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot Bangs värdegrund.
/Redaktionen