CC Steve Hodgson

Feministisk politik tack!

Text av Bangredaktionen | Bang 3/2014 | Valspecial

Om Sverige ska leva upp till alla högtidliga försäkranden om vikten av jämställdhet och alla människors lika värde krävs en ny politik. Bangs chefredaktörer Johanna Palmström och Mireya Echeverría Quezada listar – utan inbördes ordning – några grundläggande feministiska och antirasistiska politiska krav. En nödvändig riktning för nästa regering.

Med tanke på partiernas krav och formuleringar kring feminism och jämställdhet var valrörelsen 2014 som att tiden stannat. I mångt och mycket var det som en tidsresa tillbaka till valet 2002. Eller 2006. Eller 2010. För att beskriva problem med ojämställdhet drar många politiker fortfarande till med att måla upp bilden av en leksaksaffär. Även reportrarnas frågor lät som ett eko från förr: Vill ni reservera fler månader ur föräldraförsäkringen? Vill ni kvotera kvinnor till bolagsstyrelser? Vill ni införa rätt till heltid?

Att de politiska kraven i valrörelsen framstod som något som tagits fram ur frysen och tinats upp beror såklart på den förda politiken. Den har ju inte varit direkt imponerande. I början av 2000-talet försökte partierna överglänsa varandra om vem som kunde formulera flest feministiska analyser och förslag. Men, i praktiken hände det inte särskilt mycket, varken då eller under senare år. Enligt statistiken har till exempel löneskillnader mellan kvinnor och män inte jämnats ut. Inkomstskillnaderna i samhället ökar och vinnor tar betydligt större ansvar för nära anhöriga, vilket gör att många går ner i arbetstid och sänker sina inkomster.

Politiker och myndigheter genomför projekt och utbildningar. Det är viktigt, men det saknas omfattande reformer som förändrar människors möjligheter och agerande. Har det genomförts någon reform som lett till att människors beteende förändras sedan andra månaden i föräldraförsäkringen reserverades 2002? Snart är barnen vars pappor började ta ut de där två månaderna tonåringar.

Men några politiska höjdpunker för feminister senaste åren finns. Först och främst avskaffandet av steriliseringskravet vid juridiskt könsbyte (2013) och öppningen för att trans ska inkluderas i hetslagstiftninte. Utöver det kan rätten för utländska och papperslösa kvinnor att göra abort i Sverige nämnas (2007 och 2013), det könsneutrala äktenskapet (2009) samt att transvestit inte längre klassades som en psykisk sjukdom och könsöverskridande uttryck ingår i diskrimineringslagstiftningen.

Sedan drygt tio år tillbaka satsas det mer och mer pengar för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i samkönade relationer. Till exempel har kunskapen om hur sjukvården ska bemöta våldtagna och säkra bevis ökat.

Feministiskt initiativs genombrott med tiotusentals medlemmar och representation i Europaparlamentet och 13 kommuner kommer förhoppningsvis bidra till ökad press och fördjupad analys.

1. Avskaffa tvåårsregeln.
Tvåårsregeln innebär att personer som invandrat till Sverige på grund av anknytning får ett tvåårigt tillfälligt uppehållstillstånd. En konsekvens av den är att kvinnor (och deras barn) inte lämnar våldsamma relationer, eftersom de då kan bli utvisade. Därför måste tvåårsregeln avskaffas. Alla kvinnor ska ha rätt till stöd och skydd från våld.

2. Investera i välfärden.
När äldreomsorgen inte fungerar tar kvinnor över ansvaret för nära anhöriga. När socialtjänsten är överbelamrad drabbas de allra mest utsatta och det spiller över på bland annat kvinnojourer. Högre press och stress för de anställda i vård och omsorg leder till högre ohälsa och riskerar att gå ut över patienter. Det behövs mer resurser och ett långsiktigt tänkande som utgår från människors behov, inte vinstintresse. Sjuksköterskor, anställda i hemtjänsten och barnmorskor måste få en ärlig chans att göra sina jobb. Lyssna till Vårdvrålet.

3. Höj kvinnors pensioner.
Det är inte okej att tiotusentals kvinnor riskerar en pension som inte går att leva på efter sitt yrkesliv. Särskilt drabbade är invandrade kvinnor som inte haft hela sitt yrkesliv i landet.

4. Avskaffa RUT!

5. Avskaffa vårdnadsbidraget!

6. Stoppa diskrimineringen på arbetsmarknaden.
Invandrade och rasifierade kvinnor har idag svårare att få jobb och är överrepresenterade bland dem som har låglönejobb med de sämsta villkoren. Detta gäller även rasifierade män. Stryp statliga medel till företag som diskriminerar. Inför aktiva åtgärder i arbetslivet mot diskriminering på etnisk eller religiös grund. Där finns problemet. Det handlar inte om individers beteende.

7. Agera och fatta beslut.
Sluta behandla feministiska frågor som ett tillval eller en åsikt bland andra. Sverige har jämställdhetspolitiska mål. Lämna debattklubben och bedriv politik.

8. Släpp bolagsstyrelserna.
Kvotering eller inte, dags att hitta en ny symbolfråga, som berör åtminstone fler än 1 000 personer. Tips: arbetsmiljön inom kvinnodominerade sektorer.

9. Individualisera föräldraförsäkringen.
Ingen förstår varför Sverige åtminstone inte har en tredelning som både Norge och Island. Det funkar inte att ha en socialförsäkring som förstärker diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden. Att bara införa en tredje reserverad månad är mesigt och innebär, rent statistiskt, bara en anpassning till hur det ser ut idag.

10. Tillsätt inga onödiga utredningar.
Den senaste mandatperioden tillsattes ”Delegationen för jämställdhet i arbetslivet” som fick i uppdrag att utreda ”kvinnors och mäns olika villkor och lämna förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet och minska lönegapet mellan kvinnor och män”. 1980-talet ringde och ville ha sin utredning tillbaka. Kunskapen finns, snälla använd den.

11. Inför rättvisa arbetsvillkor nu.
Enligt de flesta partier är jobben det viktigaste av allt och kvinnor borde jobba mer (betalt). Det förutsätter rimliga arbetsvillkor. Bort med staplade visstidsanställningar, spring-och-ring-tjänster och underbemanningen inom vård och omsorg. Först med acceptabla arbetsvillkor är rätt till heltid något som kommer gynna kvinnor.

12. Erkänn rasism.
Sverige ska som Afrosvenskarnas Riksförbund föreslagit, erkänna sin roll i den transatlantiska slavhandeln. Samt upprätta en minnesdag och monument för att hedra dess offer. Antirasism går att omsätta i praktiken. Konkreta förslag finns. Läs till exempel Afrofobirapporten och Fight Racism Now.

13. Ta bort 18-årsgränsen för att ändra juridiskt kön!

14. Gör något åt att så våldtäktsfall leder till åtal.
Samtycke eller inte, det kommer krävas utbildningar för domarkåren, mer utbildning för polis och sjukvård och obligatoriskt målsägarbiträde för brottsoffer. Det räcker inte med att upprepa förslagen och lyfta fram positiva exempel från till exempel tjejjoursrörelsen eller Män för jämställdhet. Agera. Sätt press.

15. Prioritera arbetet mot hatbrott.
Staten ska ge resurser och säkra att polismyndigheten och rättsväsendet kan hantera de bland annat rasistiska och hbtq-fientliga hatbrotten som sker.

16. Förbjud rasprofilering.
Polisen behöver i sin utbildning medvetandegöras om rasism och rasprofilering.

17. Förnya skolans läroplan.
Inför hbtq- och antirasistiska mål. Läromedel ska berätta om Sveriges rasistiska historia. Säkra att alla elever får kunskap om rasistiska strukturer, en god sexualundervisning och hbtq-kompetens.

18. Flyktingamnesti nu
Idag framstår det som en naiv och omöjlig tanke när det talas om flyktingamnesti. Men det var bara tio år sedan de flesta riksdagspartierna var villiga att rösta för detta. Inför flyktingamnesti nu!

Publicerat 2014-09-23

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Välj bilden som föreställer bilnycklar

Hej Bangläsare! Alla kommentarer granskas innan publicering, därför kan det dröja något innan din kommentar kommer upp. Tack för ditt tålamod. Vi vill ha en god samtalston i kommentarerna och att ni använder ert namn. Vi förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot Bangs värdegrund.
/Redaktionen