DO svarar på kritiken

GRANSKNING AV DO

DO struntade i det egna reglementet för att skydda det egna anseendet, vilket drabbade de som sökt hjälp från myndigheten. Men ansvarig jurist på DO ser ingen anledning att vidta åtgärder, trots att uppenbara fel begåtts.

Ulrika Dietersson, enhetschef på nuvarande DO och chef för juridiska enheten på dåvarande DO, säger till Bang att Joannas ärende och de sex övriga är felaktigt skötta och att DO borde ha informerat om att preskriptionstiden överskridits. Hon minns varken ärendena i sig inte eller att frågan om myndighetens agerande lyftes av medarbetare.

Vad är en korrekt hantering om ett ärende preskriberas?
– Ett ärende ska inte få bli preskriberat och om det händer ska personen informeras om det. Med de här fallen minns jag inte om vi var medvetna om att preskriptionstiden överskridits och om vi då bestämde oss för att inte skriva något om det i beslutet, eller om vi hade några standardformuleringar för att få avslut på ärenden. Jag minns inte.

Ulrika Dietersson ser ingen anledning till att nu vidta några åtgärder trots att uppenbara fel begåtts och människor är fortsatt felinformerade om vad som hänt med deras ärenden.

Naiti del Sante tycker att DO:s kommentar till avslöjandet om de felbehandlade ärendena är märklig.
– Jag finner det mycket märkligt att ansvariga har glömt allvarliga misstag i tjänsten som dessutom krävde aktiv handling för att dölja. Glömskan ihop med en ovilja att rätta till misstag visar tyvärr tecken på en likgiltighet gentemot människor som är utsatta för diskriminering, säger Naiti del Sante.

Publicerat 2012-12-11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Välj bilden som föreställer en brandsläckare

Hej Bangläsare! Alla kommentarer granskas innan publicering, därför kan det dröja något innan din kommentar kommer upp. Tack för ditt tålamod. Vi vill ha en god samtalston i kommentarerna och att ni använder ert namn. Vi förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot Bangs värdegrund.
/Redaktionen