ASYLPOLITISK TO DO-LISTA - Från ett flyktingsolidariskt perspektiv

Text av Redaktionen | Bang 3/2016 | Önsketänkarna

Jenni Stavare från FARR, Flyktinggruppernas riksråd, listar sakerna vi kan göra för att hjälpa oss själva och andra att överleva rådande system, och att samtidigt försöka ändra det i grunden.

Bild: Se Ingen människa är illegals kampanj Hem till en papperslös.

Utan inbördes ordning:

Hjälp till att enbart sprida korrekt information om vad de nya reglerna innebär för flyktingar.
De nya reglerna är många och krångliga. Myter och inaktuell information om hur systemet fungerar sprids längs flyktvägen och på flyktingförläggningar. Vi kan hjälpas åt att lindra den oro det innebär att leva i ovisshet om vad som gäller genom att bara delge 100 procent korrekta och bekräftade uppgif­ter. Det kan hindra människor från att ta felaktiga och livsavgörande beslut om sitt och sin familjs liv baserad på dålig information. Ta exempelvis hjälp av www.farr.se eller gå en studiecirkel hos någon av studieförbunden. Eller starta en egen med hjälp av FARR:s material.

Hitta anställningar till asylsökande. I och med de nya asylreglerna kan arbete bli viktigare än skydds­behov för att vissa asylsökande ska få permanent uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterföre­ning. Även hen som får avslag och fruktar för att återvända kan stundtals räddas av en anställning. En trygg anställning är solidaritet. Du kan även stödja arbetskooperativet ABIS, som ger arbete till de som behöver ett arbete för att få stanna i Sverige.

Stötta flyktingar emotionellt. Ställ upp som kontaktperson till ungdomar eller vuxna. De som har flytt behöver inte bara juridiska råd och tak över huvudet. En vän som lyssnar är lika viktigt för att
få känna sig som människa. Rädda Barnen, Röda Korset och Svenska Kyrkan organiserar sådan verksamhet men har även material om psykosocialt stöd för dig som vill göra något på annat håll.

Protestera mot den förda politiken genom att gå med i en kampanj. Det finns både svenska och europeiska nätverk som arbetar mot den rasistiska migrationspolitiken. En fråga som kommer bli viktig att skapa europeiska protester mot är exempelvis EU-­kommissionens förslag om att alla uppehålls­tillstånd i Europa ska vara tillfälliga.

Slå vakt om hbtq-flyktingars rättigheter.
 Den nya lagen gör det ännu viktigare än tidiga­
re att kämpa för att de som flyr av hbtq-­skäl skall erkännas som flyktingar i Sverige. Att man sedan ska kunna återförenas med nära och kära blir en ännu viktigare fråga, liksom allas rätt till ett tryggt boende där ingen riskerar trakasserier eller hot. RFSL Newcomers finns på många orter i Sverige och är lätt att engagera sig i.

Stöd de flerspråkiga kvinnojourerna. Flickor och kvinnor på flykt är särskilt utsatta för våld från närstående eller sexuellt våld. Att kvinnojourer är tillgängliga på flera språk är en förutsättning för att många ska kunna bli fria från våld. Engagera dig; ta kontakt med exempelvis Terrafem, Somaya eller Femcenter för kvinnor och fråga hur du kan hjälpa!

Sprid kunskap med ny teknik. Centrum för sociala rättigheter (CSR) i Malmö ska skapa ett onlinematerial om migrationsrätt för de som hjälper flyktingar. Är du intresserad av att spela in och skapa strömmande media, hör av dig till CSR och hjälp till.

Stöd vårdinitiativen för flyktingar och papperslösa. De nya LMA-reglerna medför att många som stannar i Sverige efter avslagsbeslut tvingas lämna ifrån sig sitt LMA-­kort (svenskt ID som visar att du är/varit asylsökande) när de inte längre får bo kvar i Migrationsverkets boenden. De fråntas också rätten till ekonomiskt bistånd. Trots att det inte ska påverka rätten till vård blir det så, eftersom vården och apoteken fortfarande kräver LMA-­kort. Vi som hjälper flyktingar måste kräva att alla får fortsatt rätt till vård, men när folk riskerar att bli utan kan vi även stödja initiativ som Deltastiftelsen i Malmö, Rosengrenska stiftelsen i Göteborg, Läkare i världen och Röda korsets vårdförmedling i Stockholm.

Skänk pengar till Ingen människa är illegal och liknande stödgrupper för flyktingar.

Hjälp barn på flykt. Engagera dig i Rädda Barnen eller annan organisation som kräver att lagen som fråntar barns rätt att återförenas med familjen
rivs upp, och att barn i alla hänseenden inte ska omfattas av lagen. Starta aktiviteter för barn där du bor; ge barn som har erfarenhet av flykt roliga och trygga platser att vara på medan de vuxna kämpar för att parera migrationspolitikens hårda verklighet.

Hitta en grupp som arbetar för politisk förändring. Motståndet mot den förda politiken finns i tusen former, Ingen människa är illegal, kristna församlingar, moskéers stödgrupper, lokala partiöverskridande grupper, Röda Korset, Tillsammansskapet, kulturföreningar, fackföre­ningar, Refugees Welcome­grupperna, köns-­ eller erfarenhetsseparatistiska grupper, yrkesförbund och människorättsorganisationer.

Läs mer om FARR och det arbete som deras organisationer gör här!

Spara

Spara

Spara

Spara

Publicerat 2016-10-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Välj bilden som föreställer en penna

Hej Bangläsare! Alla kommentarer granskas innan publicering, därför kan det dröja något innan din kommentar kommer upp. Tack för ditt tålamod. Vi vill ha en god samtalston i kommentarerna och att ni använder ert namn. Vi förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot Bangs värdegrund.
/Redaktionen